Chúa Nhật ngày 5 tháng 9, 2021

VÌ CHÚA CẦN NÓ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 19:28-40 (Luke 19:28-40)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:10 (Ephesians 2:10)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *