Chúa Nhật ngày 17 tháng 10, 2021

ĐỨC TIN VỜ VĨNH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:5 (Acts 8:9-25)

Câu Gốc: I-sa 5:4 (2 Corinthians 13:5)

Vì thiết bị kỹ thuật có những trục trặc trong lúc live stream nên phần audio trong video nầy có những đoạn bị ngắt tiếng.

Nếu chỉ click để nghe bài giảng bằng audio thôi thì không bị các lỗi kỹ thuật đó

Xin chân thành xin lỗi cùng quí vị

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *