Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 12, 2021: Từ Lòng Biết Ơn Chúa

Chúa Nhật ngày 28 tháng 11, 2021 TỪ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:1-10 (Luke 19:1-10) Câu Gốc: Thánh-Thi 126:3 (Psalm 126:3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-28-21_Tu_long_biet_on_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-28-21_Tu_long_biet_on_Chua_English.mp3