Chúa Nhật ngày 28 tháng 11, 2021

TỪ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 19:1-10 (Luke 19:1-10)

Câu Gốc: Thánh-Thi 126:3 (Psalm 126:3)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *