Chúa Nhật ngày 21 tháng 11, 2021

BIẾT ƠN TRONG MỌI SỰ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Công vụ 2:42-47 (Acts 2:42-47)

Câu Gốc: Công Vụ 2:42 (Acts 2:42)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *