Chúa Nhật ngày 2 tháng 1, 2022

LÀM MỘT NGƯỜI MỚI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24 (Ephesians 4:17-24)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:24 (Ephesians 4:24)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *