Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 1, 2022: Một Nếp Sống Mới

Chúa Nhật ngày 9 tháng 1, 2022 một nếp sống MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-30 (Ephesians 4:25-30) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi_English.mp3