Chúa Nhật ngày 23 tháng 1, 2022

TÌM ĐƯỢC NƠI NƯƠNG NÁU

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ru-tơ 3:7-13 (Ruth3:7-13)

Câu Gốc: Thánh Thi 91:2 (Psalm 91:2)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *