Chúa Nhật ngày 13 tháng 2, 2022

Dự Phần Bản Tánh Chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-2 (Ephesians 4:1-2)

Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:4 (2 Peter 1:4)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *