Chúa Nhật ngày 10 tháng 4, 2022

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giu-đe 1:20-21 (Jude 1:20-21)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:25 (Jude 1:20-21)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *