Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 4, 2022: Nước Đức Chúa Trời

Chúa Nhật ngày 24 tháng 4, 2022 NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 3:1-7 (John 3:1-7) Câu Gốc: Lu-ca 17:21 (Luke 17:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi_English.mp3