Chúa Nhật ngày 18 tháng 9, 2022

SỐNG LÀM NHÂN CHỨNG

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Công Vụ 1:4-8 (Acts 1:4-8)

Câu Gốc: Công Vụ 1:8 (Acts 1:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *