Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2022

PHỤC VỤ CÁCH MỚI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 7:36-50 (Luke 7:36-50)

Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *