Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023

mừng xuân quý mão
người bên trong đổi mới

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh & Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 4:16 (2 Corinthians 4:16)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *