Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023

SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Samuên 9:1-13 (2 Samuel 9:1-13)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:9)

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *