Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 3, 2023

ĐỂ CHÚA ĐƯỢC VINH HIỂN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-40 (Luke 19:29-40)

Câu Gốc: Lu-ca 19:38 (Luke 19:38)


To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *