Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023

CÁNH CỬA SỰ SỐNG

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luke 13:22-30 (Luke 13:22-30)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 7:13 (Matthews 7:13)

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *