Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 4, 2023

LÀM CƠ NGHIỆP CỦA CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giô-suê 6:1-5 Giô-suê 6:15-18 (Joshua 6:1-5, Joshua 6:15-18)

Câu Gốc: Xuất Hành 19:5 (Exodus 19:5)
 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *