Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 4, 2023

Mừng chúa phục sinh
tìm đấng sống

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 24:1-8 (Luke 24:1-8)

Câu Gốc: Rô-ma 8:13 (Romans 8:13)


To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *