Chúa Nhật ngày 9 tháng 5, 2021

Trái Tim Của Mẹ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:16-27 (1 Kings 3:16-27)

Câu Gốc: Châm Ngôn 23:25 (Proverbs 23:25)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Phần 1

Phần 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *