Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022

Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO

TỈNH NGỘ HAY TỈNH BƠ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 15:11-32 (Luke 15:11-32)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Chương Trình nhóm trực tiếp qua mạng sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng, giờ Denver, USA

Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain Time zone, US. Please join Zoom meeting at https://us02web.zoom.us/j/2563752022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.