Bài Giảng 31/05/2020: Cám Dỗ Xảy Đến Bất Ngờ

Chúa Nhật ngày 31 tháng 5, 2020 cám dỗ xảy đến bất ngờ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 3:1-8 (Tiếng Anh: Genesis 3:1-8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo_English.mp3    

Bài Giảng 24/05/2020: Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, 2020 làm nhân chứng cho chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 (Tiếng Anh: John 2:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua_English.mp3  

Bài Giảng 17/05/2020: Việc Cần Làm Hôm Nay

Chúa Nhật ngày 17 tháng 5, 2020 việc cần làm hôm nay Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I Phierơ 4:7-10 (Tiếng Anh: I Peter 4:7-10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay_English.mp3    

Bài Giảng 10/05/2020: Điều Mẹ Làm Cho Con

Chúa Nhật ngày 10 tháng 5, 2020 điều mẹ làm cho con Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mathiơ 15:21-28 (Tiếng Anh: Matthew 15:21-28) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con_English.mp3    

Bài Giảng 03/05/2020: Vẫn Còn Xa Cách?

Chúa Nhật ngày 03 tháng 5, 2020 VẪN CÒN XA CÁCH? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 12:28-34  (Tiếng Anh: Mark 12:28-34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-03-20_Van_con_xa_cach.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-03-20_Van_con_xa_cach_English.mp3  

Bài Giảng 26/04/2020: Trong Tay Chúa

Chúa Nhật ngày 26 tháng 04, 2020 trong tay chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:20-22   (Tiếng Anh: 2 Corinthians 1:20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-26-20_Trong_Tay_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-26-20_Trong_Tay_Chua_English.mp3    

Bạn Có Thể Dâng Hiến Qua Mạng

Giải Đáp Thắc Mắc Về Việc Dâng Hiến   Làm sao tôi có thể dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Báp Tít tại Colorado Springs? Bạn có thể dâng hiến bằng cách: Dùng thẻ tín dụng (creditcard) trực tiếp qua mạng trên trang web của Hội Thánh. Xin bấm vào trang Dâng Hiến …

Bài Giảng 19/04/2020: Học Theo Chúa

Chúa Nhật ngày 19 tháng 04, 2020 học theo chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 131:1-2   (Tiếng Anh: Psalms 131:1-2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-19-20_Hoc_theo_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-19-20_Hoc_theo_Chua_English.mp3    

Thông Báo Chúa Nhật 12-04-2020

  Hội Thánh chúng ta sẽ tiếp tục nhóm qua màn ảnh của Youtube  hoặc website của Hội Thánh: https://springsvbc.com cho đến khi có thông báo khác.   Nhóm trên Zoom: Nếu quí vị nào muốn nhóm chung với nhau trên mạng Zoom bằng video , xin liên lạc với cô Hồng Thảo   Tin Buồn: anh Nguyễn Hiền (em …

Bài Giảng 12/04/2020: Các Con Cũng Sẽ Sống

Chúa Nhật ngày 12 tháng 04, 2020 các con cũng sẽ sống Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:19   (Tiếng Anh: John 14:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-12-20_Cac_con_cung_se_song.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-12-20_Cac_con_cung_se_song_English.mp3